Odborné skupiny a pobočky

uvedeni jsou předsedové poboček

Místní pobočky

Brněnská pobočka
Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. - předseda
PřF MU, Ústav chemie
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Tel.: 549 496 493, fax: 549492443
jpinkas@chemi.muni.cz
http://csch.chemi.muni.cz/index.html
Olomoucká pobočka
Prof. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.
LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
Tel.: 585 632 301,
vilim@tunw.upol.cz
http://csch-ol.upol.cz
Ostravská pobočka
Doc.Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů
Fakulta matalurgie a materiálového inženýrství
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
Tel.: 596 991 592
http://albert.osu.cz/kch/csch/
Pardubická pobočka
Prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
FChT Pardubická Univerzita Katedra analytické chemie
Studentská 573, 532 10 Pardubice
Karel.Ventura@upce.cz
Plzeňská pobočka
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
FPE, ZČU, Katedra chemie, Veleslavínova 42,
306 19 Plzeň
Tel.: 377 636 655,
sirotek@kch.zcu.cz
Zlínská pobočka
Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.
FT Univerzita Tomáš Bati Ústav chemie
nám. T.G.Masaryka, 762 72 Zlín
Tel.: 576 031 431
kafka@utb.cz

Odborné skupiny

Analytická chemie
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Přf UK Katedra analytické chemie
Alberov 2030, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 224
barek@natur.cuni.cz
Anorganická chemie
Doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
PřF UK Katedra anorganické chemie
Hlavova 8 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 255
agnemec@natur.cuni.cz
Elektrochemie
Doc. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.
ÚFCHE J.H. AV ČR v.v.i.
Dolejškova 3
Praha 8
182 33
Jiri.ludvik@jh-inst.cas.cz
Historie chemie
RNDr. Pavel Zachař, CSc.
VŠCHT Praha Ústav analytické chemie
Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 444 062
pavel.zachar@vscht.cz
Chemická fyzika

Chemická literatura a zpracování informací
Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.
VŠCHT Praha
Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 444 304
jaroslav.silhanek@vscht.cz
Chemická termodynamika
Prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.
VŠCHT Ústav inženýrství pevných látek
Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 445 156
Jindrich.leitner@vscht.cz
http://uchp.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/
Chemie a technologie sacharidů
Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.
VŠCHT Ústav chemie a technologie sacharidů
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 443 114
jana.copikova@vscht.cz
Chemické vzdělávání
Prof. RNDr. Jana Čtrnáctová, CSc.
PřF UK Katedra učitelství a didaktiky
Albertov 3, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 0951 347
ctr@natur.cuni.cz
Chemie životního prostředí

Chemometrie
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
Univerzita Pardubice Katedra analytické chemie
Studentská 273, 532 10 Pardubice
milan.meloun@upce.cz
Chromatografie a elektroforéza
RNDr. Václav Kašička, CSc.
ÚOCHB AV ČR v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
kasicka@uochb.cas.cz
Jaderná chemie
Prof. Ing. Jan John, CSc.
ČVUT FJFI
Břehová 7, 115 19 Praha 6
Tel.:224 358 228
Jan.johm@fjfi.cvut.cz
http://www.fjfi.cvut.cz/john/osjch
Katalýza
Ing. David Kubička, Ph.D.
Technopark Kralupy VŠCHT Praha,
Žižkova 7,
278 01 Kralupy nad Vltavou
Kvasná chemie a biotechnologie
Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
VŠCHT Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
Technická 5, 168 28 Praha 6
Tel.: 220 4444 035
karel.melzoch@vscht.cz
Makromolekulární chemie
Ing. Milan Beneš
ÚMCH AV ČR v.v.i.
Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
Tel.:220 401 111
benes@imc.cas.cz
Nanotechnologie
Ing. Karla Barabaszová, Ph.D.
VŠB TUO Centrum nanotechnologií
Studentská 11, Ostrava 708 33
Tel.: 597 321 611
karla.barabaszova@vsb.cz
Nátěrové hmoty a pryskyřice
Prof. Ing. Jaromír Šňupárek
Univerzita Pardubice Ústav polymerních materiálů
Studentská 273, 532 10 Pardubice
Tel.: 466 037 501
jaromir.snuparek@upce.cz
Organická, bioorganická a farmaceutická chemie
Prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
Katedra organické chemie PřF UP
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Tel.: 585 634 405
jan.hlavac@upol.cz
Potravinářská a agrikulturní chemie
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
VŠCHT Ústav analýzy potravin
Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel.:220 443 264
jana.dostalova@vscht.cz
Reologie
Prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně FT
Centrum polymerních materiálů
Vavrečkova 275
760 01 Zlín
Tel.: 576 031 231
mzatloukal@ft.utb.cz
Termická analýza
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Technologický pavilon, Doubravice 41
532 10 Pardubice
Tel.: 466 037 185
Petra.Sulcova@upce.cz
http://www.thermal-analysis.cz/
Toxikologie
Doc. RNDr. Miloň Tichý, CSc.
SZÚ
Šrobárova 48, 110 42 Praha 10
Tel.: 267 082 666
mtichy@szu.cz
Tuky, detergenty, kosmetická chemie
Prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
VŠCHT Ústav technologie mléka a tuků
Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 443 268
Vladimir.Filip@vscht.cz
Zeolity