Přihláška za člena ČSCH

Přihláška v PDF formátu (schválená HV 7/2 2001)

elektronická verze přihlášky zatim není možná pro nutnost osobního doporučení dvou členů ČSCH. Ten chemik, který takové doporučení nemůže přiložit, doplní přihlášku o odborný životopis. Studenti připojí potvrzení o studiu.

Napište si o přihlášku do ČSCH

Česká chemická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 6, telefon 02-21082383, fax 02-24810178, E-mail csch@csch.cz

Seznam členských služeb a výhod


Předplatné a příspěvky na rok 2017Členské příspěvky a poplatky
Příspěvky ČSCH450,- Kč
Příspěvky ČSCH studenti včetně prezenční formy PGS150,- Kč
Příspěvky ČSCH senioři150,- Kč
Příspěvky IUPAC Affilate640,- Kč
Poplatek registrace EurChem (5 let)4500,- Kč

Předplatné Chemické listy
1 výtisk – volná prodejní cena180,- Kč
Plné předplatné (instituce, nečlenové ČSCH)1810,- Kč
Individuální členské předplatné900,- Kč
Individuální studentské předplatné (pro členy ČSCH)500,- Kč
Individuální členské předplatné v SR (doruč.via ČSCH)70,- €
Plné předplatné ve SR96,- €
Plné předplatné v zahraničí96,- € + poštovné

Č.ú. ČSCH: 115-3568330217/0100

Jako variabilní symbol, prosím, použijte své členské číslo.
Studium je třeba doložit potvrzením, které zašlete na adresu sekretariátu.