Studim chemie


Výuka chemie na Masarykově střední škole chemické v Praze


Díky nové koncepci vzdělávání podle Rámcových vzdělávacích programů je možné vyučovat chemii na středních školách v nových, atraktivních oborech vzdělávání, které vyhovují jak požadavkům vysokých škol a univerzit, tak požadavkům chemických a farmaceutických podniků.

Masarykova střední škola chemická ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, Přírodovědeckou fakultou UK, Zentivou, Českou rafinérskou a dalšími podniky připravuje od školního roku 2010/11 zcela nová zaměření kmenového oboru aplikovaná chemie. Jde o zaměření:

Aplikovaná chemie - syntéza a výroba léčiv
Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí
Aplikovaná chemie - klinická a toxikologická analýza.

Absolventi oboru po maturitě mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, které otevírají bakalářské studijní programy se stejným zaměřením nebo mohou najít výborné uplatnění v praxi, např. jako laboranti ve výzkumných ústavech, kontrolních laboratořích, průmyslových podnicích s orientací na chemii, farmacii, petrochemii a dalších.

Další informace naleznete na webových stránkách MSŠCH
www.mssch.cz.